Авторско право © Станислава-Владимира Станкова Всички права запазени.
© stanislavavladimira.com 2018

Не се разрешева ползването, копирането, преиздаването, разпространението и/или продажбата на продуктите на хартиен носител или в електронен вид без съгласие на автора. При нарушения на авторското право подлежите на санкции
съгласно Закона за авторското право и на санкции съгласно Наказателния
Кодекс на Република България. Неправомерното използване на чужд обект на авторско право е престъпление (чл. 172а НК). Престъпление е също плагиатството (чл. 173 НК) и натрапеното съавторство (чл. 174 НК)