Аз обичам ВТУ!

Благодаря ти, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“!

Благодаря, че ме срещна с едни от най-културните и високонравствени хора, които съм срещала в живота си, носещи дух на грамотност и ценности, мъдрост и знания.

Благодаря, че бях уважавана, ценена и равнопоставена в образователния екип, където получаването на знания беше процес на изживяване, за който мечтае всеки човек, изповядващ образованието като основна ценност.

Благодаря, че, във времена на трудности и предизвикателства, си съхранил този неповторим дух на просветление, нормални човешки взаимоотношения и почит. Като по този начин не спираш да възпитаваш и формираш ценностна система от талант, модерен подход и история.

Благодаря, че застъпваш йерархия и дисциплина, като отваряш и много възможности за развитие и реализация.

Благодяря, че си едно от неповторимите места на България, именно заради хората!

Благодаря за проф. Димитър Симеонов, който чрез действия на труд, усилия и модерна мисъл ни вдъхва кураж и мотивация да вярваме и да прогресираме. Така достигнах и до изключителния литературен талант Йоан Симеонов, който е символен с творчеството си за списание CODIFY.

Благодаря за доц. Ангелина Марковска, защото тя е образователната вселена с неповторим подход, заради която винаги бих избирала ВТУ, а да се работи с нея е прерогатив на знания и порив на развитие, олицетворявайки енергията на Политическите науки към ВТУ.

Благодаря за Надежда Тевяшова, която трябва да бъде емблема за всеки млад човек-учител, която да води всички изграждащи подрастващите обществени процеси с финия си метод с желание да искаме да учим от нея и от поведението ѝ към хората и света.

Благодаря за д-р Драгомир Георгиев, от когото и за секунда не бих спряла да чета. Човек, който никога не би изневерил на принципи, възгледи и разбирания какъв трябва да бъде човек – трудещ се и образоващ се през целия живот.

Благодаря за Атанаска Петкова и Светослав Мишев, двойката, която именно чрез образованието ни показва колко обичащи и отговорни трябва да бъдем в отношенията, в работата, в колектива.

Благодаря за Александър Узунов, който познава цената на истината, как образованието възпитава през пътя за достигане до нея, и как значимото е процес. Лицето на корицата на списание CODIFY – Българските университети бележат бъдещето на България.

Благодаря за Никола Живков, който е част от силата на новото време чрез активността си за осъществяване на редица дейности, ориентирани към подпомагане и подкрепа на младежи.

Благодаря и още!

Честит празник!
АЗ ♥️ ВТУ

Станислава-Владимира