Айнщайн и Фройд

Айнщайн, в свое писмо до Фройд, се оплаква, че съвременните общества почти не обръщат внимание на интелектуалците.
Политическите лидери, според Айнщайн, основават властта си на сила, ирационалност и насилие. Те доминират над масите и никой, който се държи по този начин, не трябва да бъде представител на народ, който с много трудности се опитва да защитава и възхвалява моралните и интелектуални принципи.
Според Фройд ирационалността води до насилие и най-лошото, което може да се случи, е няколко ирационални умове да се обединят. Именно тогава те стават по-силни и придобиват онази хегемония, която е толкова вредна за всяка група.

И в този смисъл как да се окуражи умственият потенциал на човек, така че да се противопостави на зложелателството и разрухата, като истината е голям и сух залък, а заедно с това и залъгването е най-опустошителният, но и търсен съветник!

Станислава-Владимира