Ако Тити му свиреше така…

Венци Великов свири техническо нарушение за симулация на Константин Тошков в атака с изключителен фал срещу него.
Ако Тити му свиреше на Венци така, щеше само да я мечтае международната категория!
И в този ред на признателност Венци Великов, като не проявява професионална етика, неблагодарник ли е, некадърник ли е или е непочтен към играта и състезателите?

Станислава-Владимира Станкова