Актуалността на думата “анализ”

Стъпвайки на актуалната дума в последните седмици “анализ”, се намира недоразумение защо не се прави разбор и не се разглеждат критично възприятията на хората чрез измерения на сетивни отражения.
Такава представа е с особена важност при характеристика на кризи, управлението им, стратегическото планува и взимането на решения.

Имайки предвид естеството на многостранност при население, управление и международност, се поставя база за измерване на когнитивно, афективно и нормативно ниво, и аналитичната им свързаност. В този подход на изследване се предполагат отговори за съдържателността на усещане спрямо другите държави, както и реципрочност при манталитет на съществуване, така и легитимността на националната реакция към предизвикателствата от гледна точка на международния план.

Индивидуалният подход към хората е задължителен, разбира се и таргетиран, съзнавайки и сегментирането на обществото. По тази линия например за ваксинирането се поставя въпросът защо не се избра разнороден екип на влияние, който да съумее да покрие всяка една част от територията на различност сред населението.

Предварително планиране няма, затова няма и предотватяване на сложност и трудност при обективни пречки.

Разрушаването на процесуалните вериги разрушава и институционалността, и държавността. Част по част линиите от картата на управление се изтриват с гумата на неправилността и нулевия управленски потенциал.

Неприемането на силата, прилагана от САЩ във външната им политика например, не влияе върху решенията хората да избират именно САЩ за образование на децата си. Независимо от негативния знак при афективно и нормативно ниво, когнитивното тук привлича знака плюс при решение. Управлението на информацията като ценност на мека сила е най-прецизният влиятелен интрумент.

Имаме ли обаче подобни експерти в България?

инж. Станислава-Владимира Станкова