Безусловно (обич)

Безусловно (обич)

В безусловно няма его. Безусловно може да се извинява. Безусловно е памет за история, кауза, обич и съдба. Безусловно знае, може, да се бори и подкрепя, да дава и да не взема. Безусловно обича, крачи през бури, посреща удари, продължава и побеждава. Безусловно е за малцина. Безусловно учи нрави по благонравие. Безусловно е култура, благочестие и вяра. Съвест по сърце, безусловно да пребъде!

Из “Житейности – антрефиле”
Станислава-Владимира