Без уважение

Изхождайки от позицията, че сме част от национален, европейски и международен политически и социален израз, детайлите следва да спазват етичната форма на допустимия етикет. Дрескодът в отговорността на отразяване на публицистиката е с ясна допустимост, като голите рамене и прозрачният мотив в областта между шията и корема не са в този ред.
Подхождам с уважение към телевизионните ни водещи, още повече че поставят норма на внимание върху детайли, правила, обстоятелства и прочее.
Но всичко извън уважителния маниер и модел на поведение спрямо време, среда и контекст оставям без уважение!

инж. Станислава-Владимира Станкова