Белезите не лъжат

Много са ми смешни някои политици, като кажат: “Аз нито един глас не съм купил през живота си!”
Ама, разбира се, че не си! Все пак си имате цели отряди за тази дейност!

Ама трябва да знаете, че това съвест не чисти! Неизменна част сте от нечестната сделка! Покупко-продажба на животи! Поне да Ви бяха подбрали и изтренирали да не Ви личи с какво и как Ви държат и дърпат за носовете! Белезите не лъжат!

Има и хубава страна – поведенческите и психологически анализи подпомагат научните разбработки за психопатологията в политическия ни свят, за да знаем, че веригата секс-напрежение-агресия-секс, натрапчивият невротизъм, стигматичната харизма, сприхавостта и сексуалните мотиви са абсолютна компесаторна методика за задоволяване на личностни емоционални дефицити.

Следователно бедствената малоценност е в несъстоятелност да гради!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ СА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ!

инж. Станислава-Владимира Станкова