Будни граждани, общността има нужда от Вас!

Будни граждани, здравейте.

В последните три месеца получих три писма от три различни институции. От НАП, КЗП и ИА ГИТ изказват благодарност към доверието ми в институциите, изразената ми гражданска позиция, като потвърждават, че чрез осъществяването на граждански контрол ползите от дейността им ще бъдат още по-осезаеми.

Е, будни граждани, да бъдем съзнателни в изпълнението на нашите задълженията като граждани, но и взискателни към спазването на закони, правила и ред.

Приветствам подобен модел на институционална работа, защото всички заедно сме отговорни към общественото развитие. Община Хасково има много още какво да учи.

Денят Ви очаква. Общността има нужда от Вас!

инж. Станислава-Владимира Станкова