Бурлеска за работа, бъдещето за младите и още нещо

Стоките от първа необходимост поскъпнаха, но пък да ги поднасяте като милостиня на избирателите с чекната преференция, някак си не върви с бурлеската Ви за работа, бъдещето за младите и безсъдържателно споменатите каузи. Политическата рецепция в случая е присвоена не от чужди, а от свои. Пък не е лошо да се огледате преди да пресечете улицата.
Акламацията на интелектуалния вот стои все така далеч в пространство.

инж. Станислава-Владимира Станкова