Бъдете сладки като любовта!

Бъдете сладки като любовта! 🧁🥰

И, моля Ви, не отценяйте и преценяйте, а оценявайте и преценявайте хубавото в деня Ви! 😄✌🏼

Станислава-Владимира Станкова