Българоезичното правило предполага друго

Имайки предвид, че изложената информация по своето същество е статистична справка, а цифрите представляват точно число, българоезичното правило не предполага те да се изписват с думи.

инж. Станислава-Владимира Станкова