Българският парламент – без стил

Най-лошото на българския парламент е, че хората в него нямат никакви задръжки – нито как да се държат, нито как да говорят, нито как да комуникират, нито как да се обличат, нито какъв език на тялото да поддържат, нито какви послания да отнасят към обществото.

Но всичко зависи от личността.
Личностите провеждат политика, управляват, взимат решения, системите зависят от личностите, а не обратното. От техните морал, характер, качества, самоценност, идеология.

Високата специализация на политическите роли е същинско условие за напредък при структуриране на колективизъм.
Хора без стил не биха могли да бъдат достоверни под значимостта на дадена кауза, защото всяко едно дело е обвързано с отличителни способности, характерни похвати и изразни форми при метод и стратегия на работа и изразяване. Мобилизация, организация, пълно посвещаване и коренна отдаденост! Всеотдайността е труд! А трудът е общественополезна човешка дейност!

инж. Станислава-Владимира Станкова