“Български официални празници”

“Български официални празници” – обект на Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”

Българските официални празници са част от националната ни идентичност, път, по който се почита история, съхранява се уважение към Република България, към ближния, към семейството, към средата. Подкрепата по фокуса на този обект възпитава съпричастност и единство, отношение към човешкия фактор, чрез мотивация към идентични отношения в последващи срещи. Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна“ признава значението на пряката и непряка финансова и морална подкрепа.
Нашата мисия е да подпомагаме, съхраняваме и стимулираме човешките взаимоотношения, като по този начин изграждаме среда на уважение и взаимодействие. Подобен импулс действа с дълг към отстояването на човешкия фактор, на качество с основна житейска важност.
Устойчивостта на обекта функционира, тъй като работи както за почитането на историята, така и за общественото съхранение при напомняне за човещина и човечност.
Целта е да се подкрепя и напомня за щастието от жеста, за проявените съпричастност и споделеност на представи и чувства, като се подпомага и подкрепя. Задачата за прилагането на културни идеи за зачитане на обществения фактор е дълг, пред който сме изправени всеки ден.
Обектът разчита и предвижда все повече хора да проявяват отношение един към друг, мотивирани от обекта „Български официални празници“.

Четете още на https://elenanoble.org/български-официални-празници/