Важните обществени линии

Като модел етиката селектира по правило важните линии за обществото, като това е свързано и със социалното поведение на всеки човек, систематизиран морално и ръководещ се от истината. Подобна професионална последователност от факти за ценности и норми при етична комуникация адаптира и предлага стратегически решения за възникващите динамични ситуации в стандарта на държавата.
Уменията в това направление са не само задължителни за обществените представители, но те са изключително важни и в образователния процес на децата и младежите, за да създава страната ефективни професионалисти в истинския смисъл на думата, комплексни и експертни профили на функционалност!

инж. Станислава-Владимира Станкова