“Величието на човек е в мисълта”

“Величието на човек е в мисълта.”
Паскал

Щастие за мен е инж. Трифон Атанасов да държи в ръцете си Предизвикано от…ТОЙ, като има и специална 📖 за красивата Яна Атанасова!

инж. Станислава-Владимира Станкова