Взор от душата просветлен

Взор от душата просветлен.

Станислава-Владимира