Визитни картички – междуличностна дипломатическа комуникация

инж. Станислава-Владимира Станкова