Внимание!

Във връзка с интервюта за енергийния сектор на политици и общественици е редно да направим следното уточнение, най-вече за тях:

газ {природен газ} м.р.
газ {течност за горене} ж.р.

#внимание

инж. Станислава-Владимира Станкова