Всекидневен късмет!

👀Търся определение за личностно качество:

🤌при предупредително обстоятелство 1️⃣, че тротоарът не е кучешка тоалетна;

🤌при фактическо обстоятелство 2️⃣, при което е налице тоалетно действие на домашно кучешко изпражнение в константност по форма и количество, въпреки четливостта на бележката!

🐶Разследването извежда факта, че отпадъчните материали са от дупето на едно и също кученце!

🐾Дневната доза се оказва традиция!

Аз и съседите следва да приемем, че е на късмет! Всекидневен късмет! 🍀

инж. Станислава-Владимира Станкова