Всеки път при взаимодействие с администрацията тръпна в очакване да попадна на сведущ кадър

Всеки път при взаимодействие с някого от администрацията тръпна в очакване да попадна на сведущ кадър, знаещ какви са му правомощията и задълженията, и да е в способност да извърши услугите, предоставяни от съответната компетентна структура.
Ех, и този път вълнението ми бе отнесено от хасковския вятър и срещата ми с европейската модернизация претърпя отлагане.
Във връзка с промененото ми собственото име днес се наложи да премина през атракционните гишета на ГРАОН Хасково и ОД на МВР Хасково.
Сърдити на земното кълбо госпожи преместиха нежелателно погледа си към мен с отегчена “body” маниерност, че си позволявам привилегията да пристъпя възмутително, а и да апострофирам иначе така завладяващия битов между колежките раговор. Дързостта ми стигна дотам, че да заявя съответната услуга на фона на не съвсем приятни аромати, навлизащи дори през високозащитния филтър на розовата ми маска. Притиснати от задълженията си по подразбиране, госпожите така и не откриха отговорите в бързото движение на залисия, като бутонът “Помощ от приятел” не само размести удобно заседналите тела, а стигна и до разширението на телефонната слушалка.
Е, услуга, разбира се, не се извърши, но пък аз ще имам късмета да посетя този мизансцен и идната седмица.
Междувременно на един кметски разкрач разстояние от РЗИ Хасково хората масово нарушаваха противоепидемичните мерки, навлизайки в сградата на Община Хасково без предпазни средства или с такива поставени неправомерно.
Аз пък ще запомня деня с лъчезарния възрастен човек, който полага свръх усилия да установи пропускателен контрол, като с усмивка си пожелахме нови и скорошни срещи.

инж. Станислава-Владимира Станкова