“Всички деца се усмихват на един език!”

Специфичните потребности са потенциалната причина да стартираме пътя към иновация в комуникациите между разнообразните групи, за да докажем, че общуването социализира, отправя нови хоризонти, нови идеи, и най-вече учи на разбиране!
Очакваме политици и общественици не просто да съдействат, а да поемат ангажименти към установяване на мир за развитие в среда на многоликост, та да достигнем до такова публично съвършенство, че не ние да тропаме по държавни, общински и частни порти, а човешкият управленски ресурс там да достигне до култура на ангажираност с кауза към обществото, изпреварвайки гражданската инициативност.

Петя Дамянова, книгата е на видно място в библиотеката ми! Благодаря ти, че ни показваш красотата на всяко същество в съществуване с добродетели! 🙏🏼❤️
Дора Атанасова, винаги ще ти благодарим, че ни запозна! 🙏🏼❤️

“Всички деца се усмихват на един език!”

инж. Станислава-Владимира Станкова