Всяка цел, която си поставяме, следва да бъде измерима

Когато си задаваме въпроса как да управляваме времето си, нека да наблегнем на способността как да бъдем ефективни, преди да се отчитаме като заети. Разглеждането на тези два полюса конкретно регистрира предимствата и недостатъците по планиране и усвояване на времевия ни отрязък. Избягвайки негативните страни, които биха довели до стрес, занижено качество на работа и пропуски, при едно рационално разпределение, постиженията в целево отношение са съвсем достъпни в смисъла на положителна професионална репутация, продуктивност и откриетие на нови възможности за постигане на дадените цели.
Работният ни процес преминава основно с покритие върху поставянето на цели. Илюстрирайки един поетапен механизъм на активност, основан на конкретни и обосновани критерии при реализирането на плановите задачи, се подпомага прокарването на мислена линия през целия развой.
Заявената конкретика в началната фаза улеснява визията за очаквания краен резултат. При всяка решена активност фокусът е в това какво очакваме като продуктово извлечение.
Всяка цел, която си поставяме, следва да бъде измерима, така че да имаме начин, по който да отсъдим колко далеч сме по пътя към постигането на целта, както и кога целта ще бъде в пълния си вид.
Преди да подходим към отправната точка е важно да знаем, че нашите цели са реалистични спрямо екипен капацитет, външни и вътрешни фактори и ресурс. Един задълбочен анализ на намерението гарантира извода за неговото практическо естество. Възникването на ограничителни линии е неизменно свойство, при което опционно избираме, дали да разчупим тези препятствия, посредством коректна и допустима стратегия, или да трансформираме целта към по-ниско ниво.
Важен мотивационен компонент, който увеличава и концентрацията ни, е установяването на времеви граници. Движейки се по подобна формула, ние винаги сме логично актулизирани за значението на целта ни в реално време.

инж. Станислава-Владимира Станкова