Въведение Богородично

Въведение Богородично

Семейството е най-бележитото училище, където учението за чистотата на нравственото съграждане и духовното и културно развитие са добродетелните устои от човека към обществото!

Станислава-Владимира Станкова