ВЪЗМОЖНОТО Е ЗАЕДНОСТ! УСПЕХЪТ Е СПОДЕЛЕНОСТ!

ВЪЗМОЖНОТО Е ЗАЕДНОСТ! УСПЕХЪТ Е СПОДЕЛЕНОСТ!

Споделям с Вас, че се гордея с младежите, които подкрепям в образователния им прогрес, с които дебатираме, представяме си алтернативи и стратегии в обучението и отчитаме приоритети в грамотното поле.
Благодаря им, че ми се доверяват, а аз съм възхитена от енергията им и от явните им мотиви не просто да бъдат образовани, но да бъдат ефективни в способностите и асертивността си.

Много сте ми скъпи, вярвам във Вашето професионално развитие и…както казвате “топ сте ми”!

#TEAMWORK

инж. Станислава-Владимира Станкова