Възмутително от д-р Илия Илиев по БНТ

Паразитно възмутително от д-р Илия Илиев по БНТ тази сутрин. Такова безсилие в аргументацията, че единственото, което му остана, е употребата на усилителни частици, за да ни убеждава в злепоставеното си безумство. Как ли би дефинирал подобно поведение, ако се погледне отстрани?! БНТ има нужда от извънредна и неотложна актуализация не за друго, а заради името в абревиатурата и задължителната към нея национална отговорност.

инж. Станислава-Владимира Станкова