Вярвам на хора, които знаят какво са етика и наука!

Когато претендираш за изграждането на морален принцип на екипност и преданост към общите интереси, когато се заявяваш за създаването на “А” отбор, а не селектираш, дори не правиш опити да привлечеш един от най-добрите “състезатели”, Атанас Пеканов, почтеността на намеренията е дискредитирана изначало.

Вярвам на хора, които знаят какво са етика и наука!

инж. Станислава-Владимира Станкова