Вярно ли е, че…

Вярно ли е, че от Архитектурата в Хасково са спускани сигнални предупреждения за глоби към служителите при присъствен ден на протестите? Независимо от полюса на отговора, официално изявление от страна на директора на дирекцията е крайно наложително, тъй като дори породилите се съмнения разрушават не само същността на демокрацията ни, но и престижа на града ни. Дали има журналисти и общественици, да стигат до истината в името на град Хасково, е въпрос на професионализъм и чест!

инж. Станислава-Владимира Станкова