В мрежата се въртят всякакви платени и неплатени агитационни публикации

В мрежата се въртят всякакви платени и неплатени агитационни публикации на кандидати за народни представители. Грамотността обаче е нищожна!
Те не знаят, че не знаят!
Но няма ли кой да им помогне, да им каже, да ги редактира?! Не за друго, ами заради уважението към избирателите, заради употребата на националността, и заради уж съществуващия им авторитет!
Прахосването към купения вот към махалата не стига за интелектуалния, а обУрудването нЕма да ни снабди с екипаж от грамотни управленски решения!
Пример няма как да бъдете! Примерът е достолепие! Примерът е обществена заслуга!

инж. Станислава-Владимира Станкова