В тишината на нощта…

В тишината на нощта…разговори, докосване, смях и сгушване, чувства, душевна голота, съзвучие, пламък, поглед, разбиране, интимност, любов в най-чист вид, тръпка и спокойствие, вълнуваща уникалност!
Лека нощ, специални хора! И нека обич да се показва навреме! Да заспиваме и да се събуждаме с щастие!

Станислава-Владимира Станкова