Георги Кръстев

“Днес ще Ви представя четири лица” започва с Георги Кръстев от Русе. Млад човек, чията емоционална интелигентност достига до нива, ръководещи не само развитието му, но и подобряването на средата – образователно посветен, политически и професионално ориентиран, спортно активен и социално отговорен и ангажиран. С профил, оценяващ принципната комтепетентност като основна ценност, Георги Кръстев заявява истината чрез силата да се доказва с дела и резултати, а не с думи.
Още в началото на обявеното извънредно положение във връзка с COVID-19 миналата година, Георги Кръстев става доброволец на първа линия, при извънредно положение във връзка с COVID-19, и повежда група от съмишленици да подкрепят служителите на МВР от разположените край града КПП-та. Младите доброволци доставят храна и топли напитки на униформените, които са на пост.
Търси мотивация чрез личен пример при свобода за развитие и труд, а не опростено теоретизиране, за да върне младите хора в България, но и да спре други да я напускат. Натовареността в ежедневието му смята за възможност от аксиомата “Колкото си по-натоварен, толкова си по-продуктивен!”.
Придържа се към дискусии и дебати в уважителен порядък на взаимно изслушване на аргументи за постигане на общоприемлива позиция.
Дълбочината на мисълта му се доказва и от мъдростта, която следва: „Една идеология трябва да следва реалната човешка природа, а не да създадеш идеология и да се опиташ да натикаш човека в тази рамка!”.

Георги Кръстев завършва Математическата гимназия „Баба Тонка“, където е част от клубовете по „Дебати и ораторска реч” и „Успешните хора”, а в момента учи „Право“ в Русенския университет. През 2020 е номиниран от Юридическия факултет за „Студент на годината“. Негов доклад е публикуван в сборника с научни трудове на РУ „Ангел Кънчев“ за 2020 г. Носител е на три сребърни медала по плуване от летните университетски спортни игри 2020 г. Същата година е избран за участие в програмата „Млади политици на изборни длъжности“ на Европейския комитет на регионите с тема “Кохезионната политика и структурните фондове на ЕС”, като е отличен измежду 150 политици и общественици за участие във финалната церемония на кохезионната програма от 18-та Европейска седмица на регионите и градовете. Държи и реч заедно с еврокомисаря по кохезионната политика и реформите на ЕС и с президента на Европейския комитет на регионите пред участниците в програмата. Георги Кръстев става най-младият „Президент за един ден, участва в проектите „Euroscola“ и „European Youth Event“, Европарламент, Страсбург, като не на последно място по значимост се нареждат и грамотите и плакетите му за обществено значимите дейности, които осъществява чрез координирана комуникация между взаимодействащите звена.

https://ruse.utre.bg/2021/03/11/576189-georgi_krustev_ucha_i_ot_velikite_i_ot_obiknovenite_no_s_pogled_v_dulbochina?fbclid=IwAR09MdQqaql-Rb7BZmw-ZVi1byhsBaMwEE-qyGCIi1HGN6QwAzrVvMuSIWc