Гласувах!

Гласувах! 🗳️

Продължих с разходка в парка. Петел ни нещо звучно нареждаше. Три възрастни жени убеждаваха четвърта да гласува. Смели, жизнени и убедени българки. Когато хората си подават ръка и вярват, че щом иде дума за България, смисъл винаги има. Поздравихме подкрепата от поколение на поколение. Всеки човек е важен за общата ни посока. Признателна им помахах, принаждайки стъпка по стъпка напред.

Станислава-Владимира