Гласувах за честта ти, Родино!

Гласувах! Гласувах за честта ти, Родино! 🦁

Споделям с Вас откъс от стихотворението ми “За честта ти, майко”:

“Но аз надявам се, майко,
пазиш и друго време,
за умни хора, майко,
за народ без бреме!”

https://stanislavavladimira.com/за-честта-ти-майко-св/