Гласувах от любов към корените си!

Първостепенни по важност български избиратели,

гласувах!

Гласувах от любов към Родината и корените си, от силна привързаност към свободното право на избор, водена от принципите за отстояване и съхранение на общество с национална ценностна система!

Станислава-Владимира