Гласуващи хора, внимание!

Здравейте, гласуващи хора.

Миналата седмица ми попадна публикация на Възраждане – Хасково. Зачетох се в приоритетите. За мен, като избирател, е важно да разбера в детайли намеренията и секторните линии, към които ще потеглят кандидатите за доверие.

От публикуваните приоритети и важности за страната се разбира, че спортът не е сред тях?

Писах на страницата с въпрос защо и коя е тази стратегия, на какво се основава и по кои принципи за свободна държава изключва сектор “Спорт” от меката си сила?

Веднага получих отговор. От Георги Георгиев. Заяви ми човекът: “Аз също съм инжинер и спортувам все още”. Увери ме, че никой няма да изостави спорта, като ме покани в събота или сряда на шатрата на Възраждане в центъра на Хасково, за да си поговорим по темата.

Две неща отбелязвам: 1) пише се “инженер”; 2) спортът отдавна е изоставен.

Отново държах да получа информация, тъй като не се отговори конкретно на поставените от мен въпроси, както и на фактическото установяване защо “спорт” не фигурира в агитационната брошура!

И продължи той: “Защото това е кратката информационна брошура, а не пълната програма.”

Поисках аз пълната програма, да ми я изпрати човекът, а той изчезна някъде в агитационната недостоверност! И повече не се появи!

Е, гласуващи хора, така доверие не се печели, така държава не се управлява, така с обществени теми не се играе!

инж. Станислава-Владимира Станкова