Говорете ни за политика

За политика е необходимо да се говори неотклонно, разбира се, от тези, които работят по манифактурата й. Такова вербално въздействие при контакт в публичния колектив изисква стандартизация при етичния норматив, но и при индивидуализирането на човешкия фактор като подход. Последното е потребност, търсейки мащабно покритие на електората чрез обективно и атрактивно предразположение при веригата на разбиране от адресатите.

Всичко, през което преминаваме в ежедневието, е базирано следствие от взето решение. Взимаме решение какво да облечем сутрин! Взимаме решение какво кафе да пием, със захар или без захар! Дори позвъняването на телефона предизвиква взимане на решение дали да вдигнем или не.

Тактическата линия на поведение при политическите действия изисква своевременна информираност към обществото относно целеполагането и отчетността при процеса на взимане на решения. Изборните кампании не са единственият период, в който да се говори за политика. Това следва да е стил на всички лица, носещи социалния ангажимент към избирателите. Тази предизборна засилка не се разчита като добър маниер към електората. Напротив. Приема се като употреба с цел краткотрайна необходимост.

Говорете ни за политика. Говорете ни не какво, а КАК ще се осъществи. Говорете ни за конкректни резултати, а не за опити. На таблото има много въпроси за обществения и държавен живот, отговорите са с краен срок, а събитията са на входа на всеки дом, на всяка врата.

инж. Станислава-Владимира Станкова