Грешките са в масивна наличност

Видима некоректност е да представяш, интервюираш и пишеш за народен представител, в случая – Евгения Ангелова, по този безотговорен начин.
Не съм изчела интервюто, като по инерция стигнах до последния въпрос, последван от отговор, а грешките са в масивна наличност.
Демокрацията не е само управленска отговорност на политиците, но и на всички, работещи в процеса. Компрометирането й говори за неразбиране на държавността!

инж. Станислава-Владимира Станкова