Гърбина да му е здрава на българския ни език

Привидно спретнати, стриктни, но всъщност толкова оголени и далечно позиционирани от лингвистичната морална и патриархална същина. Цялото медийно и обществено пространство е налазено от симулативно измамни дипломирани фигури с характерни безкритерийни функции, вероятно продиктувани от спускането им на шахматната дъска, или около нея, които биха срещнали като непреодолимо предизвикателство всеки един езиков тест.
Изучаването, познанието и ползването на стандартизирания официален български език е право и задължение на българските граждани, като това задължение приема равенство с отговорността за запазване на идентичните ни ценности. С най-висша форма на социална отговорност следва да са всички обществено проявени личности в публичната сфера, чиято дейност в конфигурация с коректното филологично изразяване на родния ни език е една от фундаменталните градивни единици за кариерно развитие.
Психиката ми търпи истинско изтезание, подлагайки се на обиколка из нелегалното семантично и граматично проявление на обидно некомпетентни органи, удряйки гърбината на родния ни език в дисонансни интервали, дебело подчертаващи величието на сбърканото поставяне на пълния член и редица други, игнориращи рамката злоупотреби.
Погазването на езиковите правила води единствено до методично опустошение на етичния и стойностен професионализъм, който е този обществен мотивационен пример, който бележи изчезването си в ползва на неграмотността и безочието на всички национални злосторници.

инж. Станислава-Владимира Станкова