Давност

Имате ли мнение за подобно изопачение
на човешката мисъл да е лишена от смисъл,
че много се мъчат в това да се обучат
и да не бъдат лишени да се оформят кретени?
Нямате ли мъчение към това проявление
на човешката страст да се бие за власт,
че душевно спасение е онова внушение,
което до заблуждение робува на изкушение?
Имате ли решение за грубото нарушение
на човешката нагласа да се оформя класа,
чиято стратегия е вечната привилегия
да бъде недосегаема и по причина разбираема?
Имате ли съмнение да проявите нетърпение
към прекомерната наглост и нейната давност,
че подарено доверие гарант е за безхаберие,
за невъзможна регулация в патова ситуация?

Станислава-Владимира Станкова