Дали

Много сме стриктни, много сме смели.
Дали докрай обаче сме нещо довели?
Което да ни бележи като мъдри, разумни,
времето да ни запомни не като безумни.

Много сме елитни, много сме врели.
Дали сме достатъчно обаче узрели?
Което да ни помогне в моменти критични,
времето да ни запомни не като трагични.

Много сме умни, много сме страшни.
Дали обаче това ни прави изящни?
Стига ли да ни посочи мненията логични,
времето да ни запомни не като неприлични?!

Много сме духовни, много сме креативни.
Дали обаче това ни прави градивни?
Дали сме фундамент на здрава конструкция,
времето да ни запомни не като обструкция?!

Станислава-Владимира Станкова