Да е болката някак по-лека!

Точно както ценностите на човек определят функцията на неговата способност, така и изпитанията доказват възможностите му за издръжливост в предаността.
Емфатичност на воля, въжделение за сплотеност!

Добросърдечен четвъртък, добросърдечни хора!
Споделям “Изпитание” с Вас.

ИЗПИТАНИЕ

Колко истински са нашите благодарности
към всички получени всеотдайности,
към любовта и грижата на човека,
да е болката някак по-лека!

https://stanislavavladimira.com/изпитание/

Станислава-Владимира Станкова