Да избираме мъжеството на свободната мисъл

Добро съботно утро, благонравни хора!

Наша национална длъжност е да избираме мъжеството на свободната мисъл в политиката, и да не взимаме за убеждение всяка изречена и повтаряна до безкрайност наизустеност, че достоверността на нещо е истина, основана на знания и професионализъм. Не само на спретнат костюм.

Да ловят вярата на гласоподавателите, да хващат вяра думите на кандидатите, е, това не преминава през оная мерзавщита, която дими от опустошаването на държавността, че грозни са стъпките на непочтеност при същото това нравствено опустошение през грабителство и разврат.

Първостепенни по важност български избиратели,

съмнявайте се, проверявайте, изисквайте, и не забравяйте, че там, където има мъжество, първо има победа над себе си, а този, който е преодолявал и побеждавал честно, знае какво е почтеността като качество на морално-психологическата отличителност!

инж. Станислава-Владимира Станкова