Да обиждаш на “аутист”

Да обиждаш на “аутист”

Общувам с деца със специфични потребности, и няма по-голяма причина от тях да доказваме как общуването социализира. Съхранявам в библиотеката си посланието, че всички деца се усмихват на един език, от книгата “Да се запонаем с различните деца на България”.

В техните погледи винаги се откриват доверие и любов, но са видими само за онези, които умеят да разбират.

Изкълчените принципи на тези, които се блещят за общественици и кандидати за депутати, се въртят около схващането, че силата е във властта, обаче силата е там, където започва общественият ангажимент към равноценността на живота.

Много уроци стоят на бюрото за научаване, но за схващането им към практическото приложение са нужни не само познания, но познания, хармонизирани с човечността като обществена кауза.

Правото на поглед с любов!

инж. Станислава-Владимира Станкова