Да отстояваш страната е съвършено владеене!

Страхът от падане от власт колко ли принципи ще погази, в колко ли лица ще се изхрачи…още.

Да владееш страха е умение, да отстояваш страната е съвършено владеене!

Едно необосновано и компромисно правителство, създадено в множество при неопределеност, пратерни и скрити мотиви и непоследователност, следва мисълта на Самюъл Колридж: “В политиката това, което започва със страх, обикновено завършва с глупост”.

инж. Станислава-Владимира Станкова