Да оценяваме всеки обществен завет…

Непочтените коментират почтените, компрометираните коментират некомпрометираните, неможещите коментират можещите.
Ненормалност без особено влияние за обяздване на нечия именита почит.
Но пък медии, общественици и държавници следва да посветят действия за опазване на тази почит.

Е, драги хора, петък е! Да оценяваме всяко достойнство, всеки обществен завет, всеки храбър и почтен човек!

инж. Станислава-Владимира Станкова