Да попитаме Весела Лечева…

Да попитаме Весела Лечева вярно ли е, че:

1️⃣ Още на първия си ден след встъпване в длъжност като министър на спорта извършва акт, който нарушава закона, като поставя ултиматум до “Национална спортна база”, “Академика” и “Сердика Спортни имоти”, че всички плащания на дружествата първо трябва да се одобряват от нея, спирайки и всички процедури в тях?
Според Закона за публичните предприятия публичните предприятия имат оперативна самостоятелност от принципала във връзка с дейността си.

2️⃣ Взима решения, базирани не на принципност и експертност в името на българския спорт, а според близки подшушвания на ухо?

инж. Станислава-Владимира Станкова