Да се запитаме!

Добро утро, първостепенни по важност български избиратели!

Да се запитаме колко от кандидатите за народни представители посетиха, проявиха загриженост и поискаха резолюция относно отчетната ефективност на звеното?
Същевременно да помислим и за всекидневния информационен поток от новини за задържани младежи с наркотични вещества!
Възрастта пада, броят на употребяващите нараства!

Как точно тогава функционира Общински съвет по наркотични вещества Хасково?! Колко отчета от 2005 година до днес е представил пред Общински съвет Хасково?
От 2020 година подавам сигнали и вървя по трънлив път с цел налагане на сериозност по темата, за да не събира само прах в папките по нахвърлян чертеж, тъй като подобно безхаберие излага на крайна угроза растежа и развитието на деца и младежи.

Нищожният интерес от страна на бъдещите депутати е тежко деяние, съпроводено от липса на реална стойностна оценка за това какво е реалното значимо измерение на поколенията за бъдещето на страната.

Изложила съм в сигналите си фактически нарушенията от страна Общински съвет по наркотични вещества Хасково, въз основа на които звеното трябва да бъде изградено като функционалност от нулата, отначало! Контрол?

инж. Станислава-Владимира Станкова