Да се превзема името на народа

В “Денят започва” Ивайло Мирчев си позволи да определя избирателни становища вместо народа с опит да окончае решения и мнения относно вероятни предсрочни избори.

Считам за крайно неуместно да се превзема името на народа.

Конституция на Република България
Глава първа
Чл. 10.
Изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.
Чл. 11.
(1) Политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм.
(2) Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна.
(3) Партиите съдействуват за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите. Редът за образуване и прекратяване на политически партии, както и условията за тяхната дейност се уреждат със закон.
(4) Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт.

инж. Станислава-Владимира Станкова