Демокрацията изисква подход, базиран на човешкия фактор

Възприятията на обществената метаморфоза са точно толкова изродени – председателка на общински съвет, злоупотрябвайки с псевдоправните си умения, да размахва пръст, че човек с две трансплантации я поставя в позиция на дискриминирано лице, заради една маска и липса на климатик.
Демокрацията изисква съвсем друг подход. Подход, базиран на човешкия фактор. Точно заради такъв работен маниер, хората търсят промяна. В опит да се установи зачитането на реалните демократични елементи на управление, чрез които да се изкорени насилието върху тази демокрация – с морал, отговорност и способност за съзнателна поведенческа регулация.

инж. Станислава-Владимира Станкова