Демонстрации за по един сезон

Политическото утвърждаване като достоверност в представите на хората не може да бъде съградено при демонстрации за по един сезон.
Днес Лена Бориславова решава да бъде в политиката, утре се отказва, но в същото време застъпва кауза. Когато заставаш зад кауза обаче, трябва да си силен, устойчив, стратегически издържан, постоянен, да знаеш през какво се преминава, да си готов за това, докато защитиш в цялостност осмисленото дело.
Бориславова за своя период в управлението така и не успя да установи познание за точност и пунктуалност на длъжностната й активност. Превишаването на работните права в повечето случаи е с възвратно-постъпателен харатер за доказване на отклоненията.

Налице е поредна проблемност, изхождайки от характера и разбирането за реалност и съотносимостта към политическия аспект.
Всяко лице в политиката е надежда за определена електорална група, и в този смисъл защитимите допускания от страна на политическия представител следва да са в обмена на принципната комуникация и етичните и обосновани действия.
Ако разгледаме тези взаимоотношения като обществен обмен, къде е онази производителност от Лена Бориславова, пренесена в психологически, обществен и емоционален “доход”?! Удовлетвореност от този обмен не може да се отчете при отказ за продължаване на дейността към хората. Подобна сложна организация се съставлява от множество системи за “кредитиране” и “изплащане”, разбирани като аналогия на взаимоотношения между общество и управление.
За прякото разбиране, виждаме, всички се бутат за ояждане.
Да си непредсказуем в политиката в разминаване с търсения поведенчески профил, що се отнася до развитието на дадена конюнктура, може да отведе до стъпки при кризис, както следва: личностен – вътрешнопартиен – електорален – управленски.

И понеже Лена Бориславова споменава “някой вожд” е много важно да се уточни, че за съществуването на лидерството и вождизма са нужни различни условия.

Закономерност:

“вожд-последователи” – слабо развита икономика и/или общонационални кризи, съпровождащи разпада на системата на нормативните представи

“лидерство” – развито общество

Къде тогава отива всичко изговореното дотук за промяната, устойчивостта, развитието и просперитета на страната, или това е поредният инцидентен политик, който използва думи, изрази и концепции, които не познава и не разбира, поставени научно?

инж. Станислава-Владимира Станкова